ΦΒ Σχηματάρι 498,96kWp

Ο χώρος εγκατάστασης του φωτοβολταϊκού (Φ/Β) σταθμού βρίσκεται στην θέση «Άγιος Γεώργιος», Δ.Κ Σχηματαρίου, Δ.Ε Σχηματαρίου, Δήμος Τανάγρας. Η έκταση του οικοπέδου, όπως φαίνεται στην αεροφωτογραφία, είναι 15.764 τμ.

ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Φ/Β ΠΛΑΙΣΙΑ

Τα Φ/Β πλαίσια είναι του Κινεζικού οίκου Longi και τοποθετήθηκαν συνολικά 1.136 τμχ, όλα της ίδιας ονομαστικής ισχύος 440W. Ο τύπος του πλαισίου είναι Longi LR4-72HPH 440M. Τα Φ/Β πλαίσια συνοδεύονται από Flash Reports όπου αναγράφεται η «Flashed Ισχύς» τους όπως μετράτε για το καθένα χωριστά (σε συνδυασμό με το μοναδικό αριθμό κατασκευαστή – barcode).

ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΕΙΣ ΙΣΧΥΟΣ (INVERTERS)

Οι αντιστροφείς είναι του Κινεζικού οίκου κατασκευής Huawei, τριφασικοί, τύπου ”string inverter”, και διαθέτουν προστασία (κλάση στεγανότητας) IP65 για εξωτερική τοποθέτηση (υπαίθρια εγκατάσταση). Συνολικά θα εγκατασταθούν 5 αντιστροφείς. Ο τύπος των αντιστροφέων είναι ο Huawei 100KTL-H1. Διαθέτουν πιστοποίηση CE και ακολουθούν τα παρακάτω πρότυπα ασφαλείας: • IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 Επίσης ακολουθούν τα παρακάτω πρότυπα δικτύου: • CEI 0-21, CEI 0-16, DIN V VDE V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, G59/3, EN 50438 (not for all national appendices), RD 1699, RD 413, RD 661, P.O. 12.3, AS 4777, BDEW, NRS-097-2-1, MEA, PEA, IEC 61727, IEC 60068, IEC 61683, VFR-2014, IEC 62116

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Φ/Β ΠΛΑΙΣΙΩΝ

Η εγκατάσταση των Φ/Β πλαισίων έγινε πάνω σε μονοαξονικούς ιχνηλάτες της εταιρείας Deger. Το μοντέλο που χρησιμοποιήθηκε είναι το S100-PF-SR και συνολικά εγκαταστάθηκαν 18 trackers.

ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ

Ο χώρος εγκατάστασης του Φ/Β συστήματος έχει προετοιμαστεί κατάλληλα για τη διευκόλυνση της εγκατάστασης των συστημάτων στήριξης των Φ/Β πλαισίων και του υπόλοιπου εξοπλισμού βάσει του σχεδίου χωροθέτησης.

ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ

Συνολικά εγκαταστάθηκε 1 υποσταθμός των 500 KVA στο σημείο εισόδου του οικοπέδου ώστε να συγκεντρώνει την ισχύ από τους μετατροπείς με τις λιγότερες απώλειες.

Ο εξοπλισμός έχει σχεδιαστεί, κατασκευαστεί και ελεγχθεί σύμφωνα με τα παρακάτω διεθνή πρότυπα: IEC standards

62271-200 High-voltage switchgear and control gear – Part 200: A.C. metal
enclosed switchgear and control gear for rated voltage above 1 kV
and up to and including 52 kV.
60470 Medium Voltage Relays.
62271-103 High voltage switches – Part 1: switches for rated voltages above 1 kV
and less or equal to 52 kV.
62271-105 High-voltage switchgear and control gear – Part 105: High voltage
Alternating current switch-fuse combinations.
60801 Electromagnetic Compatibility for measurement instruments
62271-100 High-voltage switchgear and control gear – Part 100: High-voltage
alternating current circuit breakers.
62271-102 High-voltage switchgear and control gear – Part 102: High-voltage
Alternating current disconnectors and earthing switches.
60044-1 Instrument transformers – Part 1: Current transformers.
60044-2 Instrument transformers – Part 2: Voltage transformers
60044-8 Instrument transformers – Part 8: Low Power Current transducers
60529 Ingress Protection rating.
60694
60255
General Specifications for Medium Voltage Panels
Protection Relays

 

Πιστοποιητικά Ποιότητας
Το σύστημα ποιότητας για τον σχεδιασμό και την κατασκευή των κυψελών σειράς SM6 είναι εναρμονισμένο με τις απαιτήσεις και τα πρότυπα των κανονισμών ποιότητας ISO 9001.

ΛΟΙΠΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΚΑΛΩΔΙΑ D.C

Για την ηλεκτρολογική σύνδεση των Φ/Β πλαισίων μεταξύ τους, χρησιμοποιείται ειδικού τύπου καλώδιο, όπου το αγώγιμο υλικό του είναι χαλκός, κατάλληλης διατομής, εύκαμπτο, άφλεκτο και έχει προδιαγραφές προστασίας από την υπεριώδη ακτινοβολία και την λειτουργία σε υψηλές θερμοκρασίες.

ΚΑΛΩΔΙΑ A.C

Για το ΑC τμήμα του Φ/Β Σταθμού χρησιμοποιήθηκαν καλώδια τύπου ΝΥΥ (J1VV-R) κατασκευασµένα σύµφωνα µε το VDE-0271. Οι διατομές των καλωδίων και αγωγών είναι τέτοιες ώστε η πτώση τάσης, σε συνθήκες NOCT και σε τάση MPP, από την έξοδο των Φ/Β Πλαισίων μέχρι και τους αναστροφείς να είναι μικρότερη του 1%.

ΚΑΛΩΔΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

• UTP καλώδιο για την μετάδοση εικόνας από τις κάμερες • LIYCY(TP) για τη μετάδοση σημάτων από τους αντιστροφείς και τους λοιπούς αισθητήρες προς το κέντρο ελέγχου • LIYCY(TP) για την δημιουργία δικτύου CAN BUS για τον έλεγχο και λειτουργία των tracker.

ΓΕΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Γειώσεις, εξωτερική προστασία και ισοδυναμικές προστασίες του πάρκου.

Η γείωση (εξωτερικής προστασίας και ισοδυναμικών συνδέσεων) είναι σύμφωνη με το πρότυπο IEC (EN) 62305 – 3 για Επίπεδο Προστασίας ΙΙΙ.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ

  • Προστασία Γενικού πίνακα εγκατάστασης Χ.Τ. από άμεσα και έμμεσα κεραυνικά πλήγματα στο εναλλασσόμενο ρεύμα.
  • Προστασία Γενικού πίνακα ιδιοκαταναλώσεων από άμεσα και έμμεσα κεραυνικά πλήγματα στο εναλλασσόμενο ρεύμα.
  • Προστασία των υποπινάκων ιδιοκαταναλώσεων από έμμεσα κεραυνικά πλήγματα στο εναλλασσόμενο ρεύμα.
  • Προστασία κυκλώματος CCTV έμμεσα κεραυνικά πλήγματα στο συνεχές ρεύμα.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ Φ/Β ΣΤΑΘΜΟΥ

Οι εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν κατάλληλα επιλεγμένους αισθητήρες μέτρησης παραμέτρων και δεδομένων της λειτουργίας του Φ/Β σταθμού, δηλ. αισθητήρες έντασης ηλιακής ακτινοβολίας, αισθητήρες εξωτερικής θερμοκρασίας και θερμοκρασίας λειτουργίας των Φ/Β γεννητριών, μετρητές στιγμιαίας ισχύος και ενέργειας στην έξοδο των Φ/Β και του αντιστροφέα κλπ. Το σύστημα αδιάλειπτης καταγραφής της παραμέτρων λειτουργίας του συστήματος είναι συμβατό με την τεχνολογία του αντιστροφέα. Το σύστημα επιτήρησης καταγράφει και αποθηκεύει τα δεδομένα έτσι ώστε να επιτρέπει τη συνεχή ανάλυση της απόδοσης του Φ/Β πάρκου.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

  • Σύστημα Περιμετρικής Ανίχνευσης παραβίασης περίφραξης
  • Σύστημα Παρακολούθησης Κλειστού Κυκλώματος Τηλεόρασης CCTV
  • Φωτισμός

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Η σύνδεση του εν λόγω έργου με το δίκτυο  πραγματοποιήθηκε με υπόγεια καλώδια κατάλληλης διατομής για την ελαχιστοποίηση των απωλειών στο σημείο όπου υποδείχθηκε από τον ΔΕΔΔΗΕ.

Περισσότερα Έργα