ΦΒ Χούνι 99.84 KWp

Ο φωτοβολταϊκός σταθμός βρίσκεται στη θέση «ΤΣΕΡΕΝΑΚΙ ΧΟΥΝΗ» της Δημοτικής ενότητας Καρυάς του Δήμου Άργους-Μυκηνών του Ν.Αργολίδας με συνολική εγκατεστημένη ισχύ 99,84 KWp.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Στοιχεία Φωτοβολταϊκών πλαισίων
Κατασκευαστής CNPV
Τύπος – μοντέλο CNPV-240P
Ονομαστική ισχύς πλαισίου 240
Αριθμός πλαισίων 360+56

 

Στοιχεία αντιστροφέα (inverter)
Κατασκευαστής ABB
Τύπος – Μοντέλο ABB TRIO PVI 27k
Ονομαστική ισχύς εξόδου 27600 W
Μέγιστη ισχύς εξόδου 30000 VA
Μέγιστος βαθμός απόδοσης 98.3 %
Συντελεστής ισχύος > 0.999
Διακύμανση τάσης εξόδου (προεπιλεγμένη και δυνατό εύρος ρύθμισης) (προεπιλεγμένη) 400 V
(εύρος ρύθμισης) 320 – 480 V
Διακύμανση συχνότητας εξόδου (προεπιλεγμένη και δυνατό εύρος ρύθμισης) (προεπιλεγμένη) 50 Hz
(εύρος ρύθμισης) 47-53Hz
Ολική αρμονική παραμόρφωση ρεύματος (THD) < 2.0 %

Στο εν λόγω φωτοβολταϊκό πάρκο χρησιμοποιούνται 360 φωτοβολταικά πάνελ ισχύος  240 W  (CNPV-240P ) και 4 αντιστροφείς ( ABB TRIO PVI 27K). Τα  βρίσκονται τοποθετημένα σε 4 tracker δύο αξόνων (Mechatron D180). Η κίνηση των tracker γίνεται μέσω υδραυλικού συστήματος. Ο κάθε tracker έχει 90 πάνελ και 1 αντιστροφέα. Επιπροσθέτως τοποθετήθηκαν και άλλα 56 ίδια πάνελ σε δύο σταθερά τραπέζια.

Περισσότερα Έργα