Υπηρεσίες

  • Home
  • Υπηρεσίες
H ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Βασικές
Υπηρεσίες

ΗΛΙΑΚΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Είμαστε πάντοτε έτοιμοι να αναλάβουμε το επόμενο εξαιρετικό έργο, που θα μετατρέψει την ενέργεια σε ζωτική και κερδοφόρα επένδυση για την επιχείρησή σας.

ΑΙΟΛΙΚΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Αναλαμβάνουμε τη διαδικασία διαχείρισης από το Α έως το Ω, φροντίζοντας κάθε λεπτομέρεια και διασφαλίζοντας την ολοκλήρωση του έργου με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΡΩΝ
& ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Οι εγκαταστάσεις των φωτοβολταϊκών πάρκων σταδιακά παλαιώνουν, φυσιολογικά μερικά εξαρτήματα φθείρονται και επιμέρους συστήματα υποβαθμίζονται.

ΑΛΛΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Υδροηλεκτρική ενέργεια ή ενέργεια του νερού είναι η δύναμη που προέρχεται από την ενέργεια της πτώσης του νερού και του τρεχούμενου νερού, το οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί για χρήσιμους σκοπούς.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Πώς
Δουλεύουμε

Επιλογή
Τοποθεσίας

Αναζητούμε και επιλέγουμε την καλύτερη τοποθεσία, προσαρμοσμένη στις ανάγκες και τους στόχους σας.

Μελέτη
Σκοπιμότητας

Προχωρούμε σε μια συνολική εκτίμηση, μελετώντας τις τρεις βασικές πτυχές του έργου – τεχνική, οικονομική και περιβαλλοντική.

Αδειοδότηση

Λαμβάνουμε την απαιτούμενη αδειοδότηση για την υλοποίηση του έργου σας.

Κατασκευή και
λειτουργία

Παρακολουθούμε και εποπτεύουμε τις συνολικές διαδικασίες κατασκευής και λειτουργίας των έργων.

Επικοινωνία

Εγγυόμαστε την άριστη και περιεκτική ενημέρωση σχετικά με την κατάσταση του έργου σας.