ΦΒ Μεντίτι 499,90kW

Ο χώρος εγκατάστασης του φωτοβολταϊκού (Φ/Β) σταθμού είναι στην θέση «Μεντίτι» της Δημοτικής Κοινότητας  Αγίου Θωμά, της Δημοτικής Ενότητας Οινοφύτων του Δήμου Τανάγρας της  Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας. Η έκταση του οικοπέδου είναι 10.124,38 τμ. και η συνολική επιφάνεια κάλυψης από τα φωτοβολταϊκά πλαίσια είναι 4.270,38 τμ.

ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Φ/Β ΠΛΑΙΣΙΑ

Τα Φ/Β πλαίσια είναι του Κινεζικού οίκου Longi και τοποθετήθηκαν συνολικά 1136 τμχ, όλα της ίδιας ονομαστικής ισχύος 440W. Επίσης, έχουν όλα ακριβώς τις ίδιες γεωμετρικές διαστάσεις. Τα Φ/Β πλαίσια συνοδεύονται από Flash Reports, όπου αναγράφεται η «Flashed Ισχύς» τους όπως μετράται για το καθένα χωριστά (σε συνδυασμό με το μοναδικό αριθμό κατασκευαστή – barcode).

ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΕΙΣ ΙΣΧΥΟΣ (INVERTERS)

Οι αντιστροφείς είναι του Κινεζικού οίκου κατασκευής Huawei και είναι τριφασικοί, τύπου ”string inverter” και διαθέτουν προστασία (κλάση στεγανότητας) IP65 για εξωτερική τοποθέτηση (υπαίθρια εγκατάσταση). Συνολικά θα εγκατασταθούν 18 αντιστροφείς. Διαθέτουν πιστοποίηση CE και ακολουθούν τα παρακάτω πρότυπα ασφαλείας: • IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 Επίσης ακολουθούν τα παρακάτω πρότυπα δικτύου: • CEI 0-21, CEI 0-16, DIN V VDE V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, G59/3, EN 50438 (not for all national appendices), RD 1699, RD 413, RD 661, P.O. 12.3, AS 4777, BDEW, NRS-097-2-1, MEA, PEA, IEC 61727, IEC 60068, IEC 61683, VFR-2014, IEC 62116

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Φ/Β ΠΛΑΙΣΙΩΝ

Η εγκατάσταση των Φ/Β πλαισίων έγινε πάνω σε μεταλλικές βάσεις μεταβλητής κλίσης, κατασκευασμένες από γαλβανισμένο-εν-θερμώ χάλυβα ή από προφίλ κράματος αλουμινίου με την απαραίτητη προϋπόθεση της πλήρους συμμόρφωσής τους με τις υφιστάμενες προδιαγραφές και πιστοποιήσεις.

ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ

Ο χώρος εγκατάστασης του Φ/Β συστήματος έχει προετοιμαστεί κατάλληλα για τη διευκόλυνση της εγκατάστασης των συστημάτων στήριξης των Φ/Β πλαισίων και του υπόλοιπου εξοπλισμού βάσει του σχεδίου χωροθέτησης.

ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ

ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ

Τα πεδία είναι εναρμονισμένα με όλες τις διεθνείς προδιαγραφές IEC που αφορούν τη κατασκευή και τα υλικά των πινάκων Μέσης Τάσης. H κατασκευή των πεδίων SM6 είναι εναρμονισμένη με τον κανονισμό ποιότητας ISO9001. Όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά είναι διαθέσιμα. Κάθε κυψέλη της σειράς SM6 ADVAN6 ικανοποιεί όλες τις απαιτήσεις σχετικά με την ασφάλεια του προσωπικού και του εξοπλισμού.

ΛΟΙΠΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΚΑΛΩΔΙΑ D.C

Χρησιμοποιήθηκε ειδικός τύπου καλώδιού όπου το αγώγιμο υλικό του καλωδίου είναι χαλκός, κατάλληλης διατομής, εύκαμπτο, άφλεκτο και έχει προδιαγραφές προστασίας από την υπεριώδη ακτινοβολία και την λειτουργία σε υψηλές θερμοκρασίες.

ΚΑΛΩΔΙΑ A.C

Για το ΑC τμήμα του Φ/Β Σταθμού χρησιμοποιήθηκαν καλώδια τύπου ΝΥΥ (J1VV-R) κατασκευασµένα σύµφωνα µε το VDE-0271.

ΚΑΛΩΔΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

• UTP καλώδιο για την μετάδοση εικόνας από τις κάμερες • LIYCY(TP) για τη μετάδοση σημάτων από τους αντιστροφείς και τους λοιπούς αισθητήρες προς το κέντρο ελέγχου

ΓΕΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Γειώσεις, εξωτερική προστασία και ισοδυναμικές προστασίες του πάρκου. Η γείωση (εξωτερικής προστασίας και ισοδυναμικών συνδέσεων) είναι σύμφωνη με το πρότυπο IEC (EN) 62305 – 3 για Επίπεδο Προστασίας ΙΙΙ.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΦΙΓΚΤΗΡΩΝ

Οι συνδέσεις μεταξύ των υλικών γείωσης και των υπολοίπων αγωγών έγιναν με συνδέσμους που διαθέτουν κοχλίες και βίδες πιστοποιημένης ικανότητας απαγωγής 100kA 10/350μsec.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ

• Προστασία Γενικού πίνακα εγκατάστασης Χ.Τ. από άμεσα και έμμεσα κεραυνικά πλήγματα στο εναλλασσόμενο ρεύμα. • Προστασία Γενικού πίνακα ιδιοκαταναλώσεων από άμεσα και έμμεσα κεραυνικά πλήγματα στο εναλλασσόμενο ρεύμα. • Προστασία των υποπινάκων ιδιοκαταναλώσεων από έμμεσα κεραυνικά πλήγματα στο εναλλασσόμενο ρεύμα. • Προστασία των κυκλωμάτων επικοινωνίας των inverters (RS 485 )από έμμεσα κεραυνικά πλήγματα στο συνεχές ρεύμα. • Προστασία απλής δισύρματης τηλεφωνικής γραμμής από άμεσα και έμμεσα κεραυνικά πλήγματα στο συνεχές ρεύμα. • Προστασία κυκλώματος CCTV έμμεσα κεραυνικά πλήγματα στο συνεχές ρεύμα.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ Φ/Β ΣΤΑΘΜΟΥ

Οι εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν κατάλληλα επιλεγμένους αισθητήρες μέτρησης μετεωρολογικών παραμέτρων και δεδομένων της λειτουργίας του Φ/Β σταθμού, δηλ. αισθητήρες έντασης ηλιακής ακτινοβολίας, αισθητήρες εξωτερικής θερμοκρασίας και θερμοκρασίας λειτουργίας των Φ/Β γεννητριών, μετρητές στιγμιαίας ισχύος και ενέργειας στην έξοδο των Φ/Β και του αντιστροφέα κλπ. Το σύστημα επιτήρησης καταγράφει και να αποθηκεύει τα δεδομένα έτσι ώστε να επιτρέπει τη συνεχή ανάλυση της απόδοσης του Φ/Β πάρκου.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

  • Σύστημα Περιμετρικής Ανίχνευσης παραβίασης περίφραξης
  • Σύστημα Παρακολούθησης Κλειστού Κυκλώματος Τηλεόρασης CCTV
  • Φωτισμός

Περισσότερα Έργα