Μεντίτι

Γενικά

Ο χώρος εγκατάστασης του φωτοβολταϊκού (Φ/Β) σταθμού στην θέση « Μεντίτι», Δ.Κ. Αγίου Θωμά, Δ.Ε Οινοφύτων, Δήμου Τανάγρας, ΠΕ Βοιωτίας. Η έκταση του οικοπέδου, όπως φαίνεται στην αεροφωτογραφία, είναι 10.124,38 τμ. και η συνολική επιφάνεια κάλυψης από τα φωτοβολταϊκά πλαίσια είναι 4.270,38 τμ.

ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Φ/Β ΠΛΑΙΣΙΑ

Τα Φ/Β πλαίσια θα είναι του Κινεζικού οίκου Longi και θα τοποθετηθούν συνολικά 1136 τμχ, όλα της ίδιας ονομαστικής ισχύος 440W και θα πρέπει να έχουν όλα ακριβώς τις ίδιες γεωμετρικές διαστάσεις. Κατά την παράδοσή τους, ή πριν από αυτή, τα Φ/Β πλαίσια θα συνοδεύονται από Flash Reports όπου θα αναγράφεται η «Flashed Ισχύς» τους όπως θα μετράται για το καθένα χωριστά (σε συνδυασμό με το μοναδικό αριθμό κατασκευαστή – barcode) πριν από την έξοδό τους από το εργοστάσιο κατασκευής τους.

ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΕΙΣ ΙΣΧΥΟΣ (INVERTERS)

Οι αντιστροφείς θα είναι του Κινεζικού οίκου κατασκευής Huawei και θα είναι τριφασικοί, τύπου ”string inverter”, δηλ. θα συνδέουν τμήματα του Φ/Β συστήματος απευθείας στο δίκτυο και θα διαθέτουν προστασία (κλάση στεγανότητας) IP65 για εξωτερική τοποθέτηση (υπαίθρια εγκατάσταση).  Συνολικά θα εγκατασταθούν 18 αντιστροφείς. Διαθέτουν πιστοποίηση CE και ακολουθούν τα παρακάτω πρότυπα ασφαλείας: • IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 Επίσης ακολουθούν τα παρακάτω πρότυπα δικτύου: • CEI 0-21, CEI 0-16, DIN V VDE V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, G59/3, EN 50438 (not for all national appendices), RD 1699, RD 413, RD 661, P.O. 12.3, AS 4777, BDEW, NRS-097-2-1, MEA, PEA, IEC 61727, IEC 60068, IEC 61683, VFR-2014, IEC 62116

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Φ/Β ΠΛΑΙΣΙΩΝ

Η εγκατάσταση των Φ/Β πλαισίων θα γίνει πάνω σε  μεταλλικές βάσεις μεταβλητής κλίσης της εταιρείας Προφιλοδομή κατασκευασμένες  από γαλβανισμένο-εν-θερμώ χάλυβα ή από προφίλ κράματος αλουμινίου με την απαραίτητη προϋπόθεση της πλήρους συμμόρφωσής τους με τις υφιστάμενες προδιαγραφές και πιστοποιήσεις.

ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ

Ο χώρος εγκατάστασης του Φ/Β συστήματος θα προετοιμαστεί κατάλληλα για τη διευκόλυνση της εγκατάστασης των συστημάτων στήριξης των Φ/Β πλαισίων και του υπόλοιπου εξοπλισμού βάσει του σχεδίου χωροθέτησης, κάτι που θα εξασφαλίσει την στατική επάρκεια της εγκατάστασης και την ομαλή λειτουργία του Φ/Β σταθμού. Πριν από κάθε άλλη επέμβαση (διάνοιξη χανδάκων κλπ) θα προηγηθεί απαραίτητα αφαίρεση φυτικής γης και ισοπέδωση του εδάφους σε όλη την έκταση του γηπέδου (10-20 εκ βάθος) με τη χρήση κατάλληλων χωματουργικών μηχανημάτων.  Σε ειδικές περιπτώσεις γηπέδων που θα κριθεί, λόγω τοπικών συνθηκών απαραίτητο, μπορεί να γίνουν επιπλέον χωματουργικές εργασίες μετά από σχετική μελέτη και συνεννόηση με την επίβλεψη του έργου, όπως διάστρωση θραυστού υλικού, εσωτερική οδοποιία, αποστραγγιστικά έργα κλπ.

ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ

Η περίφραξη θα είναι από συρματόπλεγμα και θα έχει 1 πόρτα, συρόμενη ή ανοιγόμενη, διπλού ανοίγματος, συνολικού μήκους 5 μέτρων. Οι μεταλλικοί πάσσαλοι (ορθοστάτες) θα είναι γαλβανισμένοι και θα τοποθετούνται σε απόσταση 2,5 μέτρων μεταξύ τους σε υποδοχές εντός του εδάφους που θα πληρώνονται με σκυρόδεμα . 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ

• Συρματόπλεγμα ύψους 2,00μ, 55 Χ 55, πάχος σύρματος 2,7 mm (Ν16) • Πάσσαλος από σωλήνα γαλβανιζέ διαμέτρου Φ60 mm Β.Τ. (εν θερμώ - χωρίς ραφή) συνολικό ύψος 3,00μ με κάμψη 0,50μ, • Αντηρίδες από παρόμοιο σωλήνα ύψους 2,50μ. • Τάπα PVC στις οπές των σωλήνων.  • Σύνδεσμοι γαλβανιζέ για τις αντηρίδες • Σύρμα αγκαθωτό • Σύρμα ούγιες Ν. 16  • Σύρμα για δέσιμο Ν.11 • Σκυρόδεμα C16/20

Περισσότερες Μελέτες