ΑΙΟΛ. Μεγάλη Ράχη 3MW

Ο αιολικός σταθμός έχει εγκατεστημένη ισχύ 2,99 MW και αποτελείται από 1 ανεμογεννήτρια VESTAS V136 3,45 MW.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ

Η ανάπτυξη του αιολικού πάρκου έγινε σε τμήμα της κορυφογραμμής συνολικού μήκους περίπου 250m στη θέση “Μεγάλη Ράχη” του Δήμου Θηβαίων, Δ.Ε Θίσβης, Π.Ε Βοιωτίας.

Το υψόμετρο της θέσης εγκατάστασης είναι περίπου 270m. Η κορυφογραμμή στην οποία έγινε η εγκατάσταση της ανεμογεννήτριας, είναι Δημόσια Δασική έκταση. Το έδαφος είναι ημιβραχώδες και η βλάστηση που υπάρχει είναι αραιή στο σύνολο της.

Η θέση εγκατάστασης βρίσκεται εκτός των Περιοχών Προστασίας της Φύσης και εκτός Ζωνών Διατήρησης των Οικοτόπων και Ειδών.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Εικόνα : Ευρύτερη περιοχή εγκατάστασης (Απόσπασμα Φ.Χ. ΓΥΣ 1:50.000

(το σχήμα άνευ κλίμακας)).

ΤΕΧΝΙΚΑ

Η χωροθέτηση περιλαμβάνει μία Α/Γ VESTAS V 136-3.45 MW με μέγιστη ισχύς παραγωγής τα 2,99 MWp. Το ύψος του πυλώνα είναι 82m και η διάμετρος του ρότορα είναι 136m.

Σχήµα  Σχηµατική παρουσίαση µετατροπής αιολικής ενέργειας σε ηλεκτρική

Περισσότερα Έργα