ΦΒ Σχηματάρι 2o 498,96kWp

Ο χώρος εγκατάστασης του φωτοβολταϊκού (Φ/Β) σταθμού βρίσκεται στην περιοχή του Αγίου Γεωργίου στο Σχηματάρι, ΠΕ Βοιωτίας. Η έκταση του οικοπέδου,είναι 16710,39 τμ. 

Η συνολική μέγιστη ισχύς του φωτοβολταϊκού σταθμού ανέρχεται σε 498,96kWp. Ο Φ/Β σταθμός αποτελείται συνολικά από 1512 Φ/Β πάνελ ισχύος 300W έκαστο.

Τα Φ/Β πλαίσια είναι  ισχύος 330W του ευρωπαϊκού οίκου HAWWHA Q CELLS και τοποθετήθηκαν συνολικά 1516 φωτοβολταϊκά πλαίσια, όλα της ίδιας ονομαστικής ισχύος 300Wκαι με ακριβώς τις ίδιες γεωμετρικές διαστάσεις.

Συνοδεύονται από FlashReports όπου αναγράφεται η «Flashed Ισχύς» τους όπως μετράται για το καθένα χωριστά (σε συνδυασμό με το μοναδικό αριθμό κατασκευαστή – barcode) πριν από την έξοδό τους από το εργοστάσιο κατασκευής τους.

Οι αντιστροφείς είναι του ευρωπαϊκού οίκου κατασκευής FRONIUS και είναι τριφασικοί, τύπου ”stringinverter”, δηλ. συνδέουν τμήματα του Φ/Β συστήµατος απευθείας στο δίκτυο και διαθέτουν προστασία (κλάση στεγανότητας) IP65 για εξωτερική τοποθέτηση (υπαίθρια εγκατάσταση). 

 

Διαθέτουν πιστοποίηση CE και ακολουθούν τα παρακάτω πρότυπα ασφαλείας:

IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12

 

Επίσης ακολουθούν τα παρακάτω πρότυπα δικτύου:

CEI 0-21, CEI 0-16, DIN V VDE V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, G59/3, EN 50438 (not for all national appendices), RD 1699, RD 413, RD 661, P.O. 12.3, AS 4777, BDEW, NRS-097-2-1, MEA, PEA, IEC 61727, IEC 60068, IEC 61683, VFR-2014, IEC 62116

 

Η γενικότερη χωροταξική και ηλεκτρολογική τοπολογία του φ/β σταθμού καθορίζεται κυρίως από τον τρόπο διασύνδεσης των φ/β γεννητριών με τους αντιστροφείς σύμφωνα με τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά (τάση – ρεύμα) εξόδου των πρώτων και εισόδου (τάση) των δεύτερων. Συγκεκριμένα οι 15 αντιστροφείς όπου συνδέονται έκαστος με 5 παράλληλες στοιχειοσειρές των 22 Φ/Β γεννητριών σε σειρά.

Οι στοιχειοσειρές συνδέονται στον αντιστροφέα και οι έξοδοι των αντιστροφέων οδεύουν στον υποσταθμό χαμηλής – μέσης τάσης. Εκεί συνδέονται στις αναμονές του Γενικού Πίνακα Χαμηλής Τάσης (Γ.Π.Χ.Τ.) όπου ασφαλίζονται και διακόπτονται. Η έξοδος του Γ.Π.Χ.Τ. συνδέεται στον μετασχηματιστή ανύψωσης 0,4 kV / 20 kV, στο δευτερεύον του οποίου αποδίδεται η ισχύς υπό εναλλασόμενη Μέση Τάση. Η τριπολική έξοδος του μετασχηματιστή διέρχεται από τον Γενικό Πίνακα Μέσης Τάσης όπου ασφαλίζεται και διακόπτεται. Ακολουθεί η σύνδεση με το δίκτυο Μέσης Τάσης της  ΔΕΗ. Σε όλες σχεδόν τις βαθμίδες που διέρχεται η ισχύς των γεννητριών υπάρχουν διατάξεις μέτρησης, επιτήρησης και προστασίας του δικτύου και του φορτίου.

Περισσότερα Έργα