Διαχείρηση Πόρων και Εγκαταστάσεων

 • Home
 • Service
 • Διαχείρηση Πόρων και Εγκαταστάσεων

Εγγυημένη αύξηση των εσόδων του πάρκου σας με δωρεάν συντήρηση και 24/7 Monitoring

Οι εγκαταστάσεις των φωτοβολταϊκών πάρκων σταδιακά παλαιώνουν, φυσιολογικά μερικά εξαρτήματα φθείρονται και επιμέρους συστήματα υποβαθμίζονται. Αυτά επηρεάζουν δυσμενώς τη συνολική απόδοση, ενώ νέα και βελτιωμένα συστήματα, που γίνονται όλο και φθηνότερα, αναβαθμίζουν το πάρκο σας. Αρχικά γίνεται αυτοψία από την Εταιρεία μας στο πάρκο και αφού μελετηθεί δίνεται η εγγυημένη αναβάθμιση και υπογράφεται η σύμβαση.

Βασικοί μας στόχοι:

Απαλλαγή του επενδυτή-παραγωγού από τη διαχείριση του πάρκου, έχοντας μόνο την επίβλεψη των διαδικασιών καθώς αναλαμβάνουμε, με τους συνεργάτες μας, τα εξής:

 • Αναβάθμιση
 • Παρακολούθηση (Monitoring)
 • Συντήρηση-προληπτική συντήρηση
 • Άμεσες επεμβάσεις και επιδιορθώσεις προβλημάτων
 • Οικονομική διαχείριση
 • Νομική υποστήριξη
 • Λογιστική υποστήριξη και είσπραξη των τιμολογίων

Προσφέρουμε:

 • Εμπεριστατωμένες τεχνικές και επιχειρηματικές γνώσεις για τα συστήματα.
 • Προληπτική συντήρηση, για να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος των επιζήμιων βλαβών.
 • Επαναφορά της μονάδας σε πλήρη παραγωγική διαδικασία μετά από διακοπή, συνήθως σε μερικές ώρες.
 • Ανάλυση σφαλμάτων, για να αποφευχθεί η επανάληψη βλαβών.
 • Μέγιστη απόδοση κατά τη διάρκεια λειτουργίας.
 • Διάθεση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο.
 • Λεπτομερή γνώση των γεωγραφικών και τεχνικών χαρακτηριστικών.
 • Ταχύτερη εξόφληση / είσπραξη και ως εκ τούτου βελτίωση της ρευστότητας.
 • Αποφυγή υπερβάσεων που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην επιβολή προστίμων ή στην πρόκληση ζημιών.
 • Πλήρη διαφάνεια σε όλα τα οικονομικά θέματα.
 • Υποχρεωτικές επιθεωρήσεις.
 • Καθαρισμός.
 • Συντήρηση τοπίου.
 • Ασφάλεια εγκαταστάσεων.
 • Πυροπροστασία.

Μπορούμε να εγγυηθούμε:

 • Ελάχιστα διαστήματα διακοπής με επακόλουθο την μικρότερη απώλεια εσόδων.
 • Σταθμισμένο κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (LCOE).
 • Εγγυημένη αύξηση απόδοσης 5 % σε ίδιες συνθήκες ηλιοφάνειας. συγκριτικά με την υφιστάμενη κατάσταση.
 • Εγγυημένη ελάχιστη παραγωγή. Η εγγύηση ισχύει εντός της συμβατικής περιόδου.
 • Ποινή για υποαπόδοση 100% της απώλειας εισοδήματος αντικαθίσταται.
 • Οποιοδήποτε πλεόνασμα πέραν του εγγυημένου 5% μοιράζεται σε αναλογία 50-50 με τον παραγωγό.

Έμπειροι και εξειδικευμένοι συνεργάτες μας βρίσκονται στη διάθεσή σας, σε όλα τα στάδια υλοποίησης, από το συμβουλευτικό στάδιο, τον σχεδιασμό της αδειοδότησης, την εγκατάσταση, τη διασύνδεση, έως τη συντήρηση, την εποπτεία και την παρακολούθηση. Οι συνεργάτες μας διαχειρίζονται πάνω από 200 MW στην Ευρώπη με μέση αναβάθμιση της τάξης του 8% από τη στιγμή που εισήλθαν τα πάρκα στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Χώρες που δραστηριοποιούνται είναι η Ισπανία, Ιταλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία, Αυστρία, Γαλλία, τα Βαλκάνια και πρόσφατα η Ελλάδα.