ΦΒ Σαλαμίνα 499kW

Ο εν λόγω φωτοβολταϊκός σταθμός βρίσκεται στην θέση «Γούβα Μπάτσι», Δημοτικής Κοινότητας Σαλαμίνας (ανεξάρτητου παραγωγού). Η έκταση του οικοπέδου, είναι 6.740,71 τ.μ και η συνολική επιφάνεια κάλυψης από τα Φ/Β πλαίσια είναι 5.234,798 τ.μ.

ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Φ/Β ΠΛΑΙΣΙΑ

Τα Φ/Β πλαίσια είναι του Κινεζικού οίκου Longi και τοποθετήθηκαν συνολικά 925 τμχ, όλα της ίδιας ονομαστικής ισχύος 540W. Ο τύπος του πλαισίου είναι Longi LR5-72HPH 540M. Τα Φ/Β πλαίσια συνοδεύονται από Flash Reports όπου αναγράφεται η «Flashed Ισχύς» τους όπως μετράται για το καθένα χωριστά (σε συνδυασμό με το μοναδικό αριθμό κατασκευαστή – barcode) πριν από την έξοδό τους από το εργοστάσιο κατασκευής τους.

ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΕΙΣ ΙΣΧΥΟΣ (INVERTERS)

Οι αντιστροφείς είναι του Κινεζικού οίκου κατασκευής Huawei και είναι τριφασικοί, τύπου ”string inverter” και διαθέτουν προστασία (κλάση στεγανότητας) IP65 για εξωτερική τοποθέτηση (υπαίθρια εγκατάσταση). Συνολικά εγκαταστάθηκαν 5 αντιστροφείς. Ο τύπος των αντιστροφέων είναι ο Huawei 100KTL-M0 Διαθέτουν πιστοποίηση CE και ακολουθούν τα παρακάτω πρότυπα ασφαλείας: • IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 Επίσης ακολουθούν τα παρακάτω πρότυπα δικτύου: • CEI 0-21, CEI 0-16, DIN V VDE V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, G59/3, EN 50438 (not for all national appendices), RD 1699, RD 413, RD 661, P.O. 12.3, AS 4777, BDEW, NRS-097-2-1, MEA, PEA, IEC 61727, IEC 60068, IEC 61683, VFR-2014, IEC 62116

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Φ/Β ΠΛΑΙΣΙΩΝ

Η εγκατάσταση των Φ/Β πλαισίων πραγματοποιήθηκε σε μεταλλικές σταθερές βάσεις, κατασκευασμένες από γαλβανισμένο-εν-θερμώ χάλυβα ή από προφίλ κράματος αλουμινίου με την απαραίτητη προϋπόθεση της πλήρους συμμόρφωσής τους με τις υφιστάμενες προδιαγραφές και πιστοποιήσεις.

ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ

Ο χώρος εγκατάστασης του Φ/Β συστήματος προετοιμάστηκε κατάλληλα για τη διευκόλυνση της εγκατάστασης των συστημάτων στήριξης των Φ/Β πλαισίων και του υπόλοιπου εξοπλισμού βάσει του σχεδίου χωροθέτησης, κάτι που εξασφαλίζει την στατική επάρκεια της εγκατάστασης και την ομαλή λειτουργία του Φ/Β σταθμού.

ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ

ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ

Εγκαταστάθηκε υποσταθμός ισχύος 500 KVA στο νοτιοδυτικό σημείο του οικοπέδου, ώστε να συγκεντρώνει την ισχύ από τους μετατροπείς με τις λιγότερες απώλειες. Περιλαμβάνει χώρο Πεδίων Μ.Τ. 20kV, χώρο Μ/Σ ισχύος 500KVA και χώρο Γενικού Πίνακα Χαμηλής Τάσης. Κάτω από το δάπεδο του οικίσκου οδεύουν τόσο τα καλώδια Μ.Τ. όσο και τα καλώδια Χ.Τ και επικοινωνίας.

Πεδία Μ.Τ.

Έχουν εγκατασταθεί μεταλλοεπενδεδυμένα πεδία SM6-24 της σειράς ADVAN6 της εταιρείας SCHNEIDER ELECTRIC (SE) κατάλληλα για εσωτερική εγκατάσταση (Switchboard Serial Number: S22A14001).

Μ/Σ ισχύος 500KVA, 20/0,4KV

Έχει εγκατασταθεί Μ/Σ ισχύος 500KVA, 20/0,4KV της εταιρείας ABB εντός του Οικίσκου Ελέγχου (Serial Number: 1LTR0050960, Type Number: 21880).

Γενικός Πίνακας Χ.Τ.

Έχει εγκατασταθεί Γενικός Πίνακας Χ.Τ. ονομαστικής έντασης 800A εντός του Οικίσκου Ελέγχου (Serial Number: T21K38001).

ΟΔΕΥΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ-ΦΡΕΑΤΙΑ

Η όδευση των καλωδίων ισχυρών ρευμάτων πραγματοποιήθηκε σε ξεχωριστό σωλήνα από τα καλώδια ασθενών ρευμάτων.

ΛΟΙΠΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΚΑΛΩΔΙΑ D.C

Για την ηλεκτρολογική σύνδεση των Φ/Β πλαισίων μεταξύ τους, χρησιμοποιήθηκε ειδικού τύπου καλώδιο, όπου το αγώγιμο υλικό του καλωδίου είναι χαλκός, κατάλληλης διατομής, εύκαμπτο, άφλεκτο και έχει προδιαγραφές προστασίας από την υπεριώδη ακτινοβολία και την λειτουργία σε υψηλές θερμοκρασίες.

ΚΑΛΩΔΙΑ A.C

Για το ΑC τμήμα του Φ/Β Σταθμού χρησιμοποιήθηκαν καλώδια τύπου AL/XLPE/PVC.

ΚΑΛΩΔΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

• UTP καλώδιο για την μετάδοση εικόνας από τις κάμερες • LIYCY(TP) για τη μετάδοση σημάτων από τους αντιστροφείς και τους λοιπούς αισθητήρες προς το κέντρο ελέγχου

ΓΕΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ

Προστασία Γενικού πίνακα εγκατάστασης Χ.Τ. από άμεσα και έμμεσα κεραυνικά πλήγματα στο εναλλασσόμενο ρεύμα.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Ο εν λόγω Φ/Β Σταθμός συνδέεται στο τοπικό Δίκτυο Μ.Τ. (20kV-ΔΕΔΔΗΕ) και συγκεκριμένα στην υφιστάμενη γραμμή διανομής Ρ-270 του Υ/Σ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ.

Περισσότερα Έργα